English booking Thai booking

Evergreen Group oslavuje svoje 50-te výročie

4. september 2018

Plnou parou vpred k budúcnosti

Evergreen Group oslavuje svoje 50-te výročie

Evergreen Group oslávila 1. septembra 2018 svoje 50-te výročie v Nadácii Chang Yung-Fa, v charitatívnej organizácii zakladateľa a predsedu skupiny Evergreen Dr. Y.F. Chang-a. Okrem vedúcich pracovníkov a zamestnancov sa na výročí zúčastnili aj verejní činitelia, zákazníci a obchodní zástupcovia z odvetvia námornej a leteckej dopravy, ako aj zástupcovia dodávateľských reťazcov z viac ako päťdesiatich krajín. Oslava začala predstavením zboru Yihsingov časti Jiahsingovej základnej školy z okresu Hsinchu. Zbor bol víťazom zlatých medailí na 31. zborovej súťaži Franza Schuberta vo Viedni. Spev tohto zboru odrážal vášeň skupiny Evergreen a tiež entuziazmus spájať svet a obohacovať životy ľudí.

Dizajn banneru podujatia poukazuje na vďačnosť Evergroon Group za predchádzajúce úspechy s cieľom prosperujúcej budúcnosti. Zelené vlny prechádzajú symbolom 50-teho výročia a rytmické čiary znázorňujú veľkolepú energiu oceánu, čo symbolizuje nepretržité inovácie Evergreen. Kompas predstavuje korporátnu filozofiu zakladateľa Evergreen Group, Dr. Changa, viesť zamestnancov k dodržiavaniu hodnôt spoločnosti a k prekonávaniu prekážok, ktoré stoja na ceste k budúcnosti. Pulzujúce bodky zasa prezentujú vitalitu každej obchodnej entity pod bannerom Evergreen.

Evergreen Group oslava - zbor

Pán K.H. Chang pokračoval otváracou rečou, v ktorej poďakoval obchodným partnerom a všetkým zamestnancom za to, že pracovali ruka v ruke so skupinou Evergreen posledných 50 rokov a tiež vyjadril svoju vďaku širokej verejnosti za podporu, ktorá skupine pomohla rozšíriť svoj biznis na úroveň, ktorú dosahuje dnes. Povzbudil všetkých zamestnancov Evergreen, aby ostali verní hodnotám Dr. Changa, držali krok s časom a spolupracovali na dosiahnutí ďalšieho míľnika - stého výročia. Vyjadril tiež svoje potešenie, že sa bude môcť opäť o desať rokov stretnúť so všetkými hosťami, aby mohli osláviť 60-te výročie Evergreen Group.

Taiwanský minister dopravy a komunikácií, pán Wu Hong-Mo vo svojich poznámkach poznamenal, že Evergreen Group zostavuje komplexnú námornú sieť a medzinárodné letové trasy a poskytuje kvalitné dopravné služby s cieľom uľahčiť svetový obchod a slúžiť širokej verejnosti. Okrem hlavných činností sa skupina Evergreen venuje aj charitatívnym aktivitám. Tiež poznamenal, že si želá, aby spoločnosť Evergreen prosperovala a mala dlhodobú budúcnosť.

Evergreen Group sa vyvinula z prevádzky v námornej doprave. Zakladateľ a predseda skupiny Dr. Y.F. Chang, založil Evergreen Marine Corporation 1. septembra 1968. V prvých rokoch svojho fungovania sa spoločnosť stretla s mnohými prekážkami, akými boli aj požiar, ktorý zničil Ever Island, nedostatok podpory pri poskytovaní úverov od finančných inštitúcií a konkurenčný monopol pre nákladnú dopravu. Všetky prekážky však boli pod vedením Dr. Changa prekonané s duchom Evergreen, ktorého stelesnil vo všetkých zamestnancoch.

Evergreen Group oslava - vedúci pracovníci

V roku 1972 spustila spoločnosť Evergreen prvú taiwanskú linkovú službu, ktorá pomohla miestnym prepravcom s prepravou nákladu na územie rýchlo sa rozvíjajúceho blízkeho východu. V roku 1979 otvorila prvú kontajnerovú službu na blízky východ ako nezávislý dopravca, čím prelomila monopol konferencie pre diaľkovú dopravu. V roku 1984 spoločnosť Evergreen spustila bezprecedentné dvojsmerné kontajnerové služby po celom svete. V roku 1985 sa stala Evergreen Group najväčšou kontajnerovou linkou na svete. Evergreen je dnes jednou z popredných značiek v celosvetovom námornom priemysle.

Po vybudovaní pevných základov v námornej doprave sa Dr. Chang snažil rozšíriť služby spoločnosti Evergreen o leteckú dopravu. Pri príležitosti 20-teho výročia založenia spoločnosti Evergreen Marin oznámil svoj plán investovať a vybudovať prvú súkromnú taiwanskú leteckú spoločnosť EVA Air. Dr. Chang raz povedal: „Hoci EVA Air nebude môcť byť najväčšou leteckou spoločnosťou na svete kvôli obmedzeniam leteckých prepravcov, EVA musí byť najbezpečnejšou a najlepšou leteckou spoločnosťou na svete, nasledujúc príklad Evergreen Marine v námornom priemyslu.“

Dr. Chang zrealizoval obrovské investície do zariadení EVA Air vrátane školiacich stredísk, údržbárskych zariadení a softvérových systémov, aby sa uistil, že bezpečnosť letov a kvalita služieb spĺňajú najprísnejšie normy. Napriek mnohým ťažkostiam vrátane nepriaznivých kampaní sa prvé lietadlo úspešne dostalo na oblohu v roku 1991. Len niekoľko rokov trvalo leteckej spoločnosti EVA Air rozšíriť sieť do mnohých miest v celej Ázii, Európy, Severnej Ameriky a Austrálii. V tom čase bolo rovnaké tempo rastu leteckej spoločnosti vidieť takmer nemožné.

Evergreen Group oslava - krájanie torty

Veľkú časť zásluh na úspešnom raste leteckej spoločnosti má práve Evergreen Group, ktorá v počiatočnom štádiu vývoja EVA Air priniesla zo spoločnosti Evergreen Marine mnoho svojich kvalifikovaných zamestnancov, aby poskytli svoj talent potrebný na vybudovanie leteckej spoločnosti. EVA Air získala veľa svojich práv vďaka obchodným vzťahom Evergreen Marine a ekonomickému príspevku do príslušných krajín. V nasledujúcich rokoch bola spoločnosť EVA vždy v popredí medzinárodných leteckých spoločností a získala veľmi prestížne uznanie za bezpečnosť letov a kvalitu služieb.

Okrem námornej a leteckej dopravy sa skupina Evergreen vyvinula do celosvetového konglomerátu naprieč morom, krajinou a vzduchom, rozšírila svoj obchodný rozsah na letecké technológie, medzinárodné hotelové reťazce a oceliarsky priemysel. Každá obchodná entita Evergreen Group napreduje vďaka šikovnému manažmentu a tímu ľudí. Je tu odhodlanie pokračovať v úsilí poskytovať lepšie služby zákazníkom a komunite. Pri pohľade do budúcnosti bude skupina Evergreen pokračovať v prijímaní podnikovej filozofie Dr. Changa o tvorbe zisku, o starostlivosti o zamestnancov.

Rada EVA Air

Ak sa chystáte do juhovýchodnej Ázie či Austrálie, leťte s EVA Air. Taiwanská letecká spoločnosť ponúka letenky do týchto destinácii za fantastické ceny! Výhodou je tiež priamy let z Viedne do Bangkoku a Taipei bez prestupov. Vyberte si triedu Premium Economy Class. Len v nej získate pohodlie biznis triedy za cenu ekonomickej. Na letenke pritom môžete teraz ušetriť vďaka špeciálnym ponukám EVA Air ešte viac.