English booking Thai booking

Víza Japonsko

Víza Japonsko

Na základe bilaterálnej dohody medzi Japonskom a Slovenskou republikou pre občanov Slovenskej republiky nie sú potrebné víza na tzv. krátkodobý pobyt v Japonsku, ktorý nepresahuje 90 dní.

Pojem krátkodobý pobyt zahŕňa pobyty v trvaní do 90 dní, a to za účelom turizmu; športu; zotavenia sa; návštevy príbuzných, priateľov a známych; účasti na amatérskych atletických stretnutiach a iných pretekoch; obchodných a služobných cestách (ako napr. prieskum trhu, nadviazanie obchodných vzťahov, podpisovanie zmlúv a servis strojných zariadení importovaných do Japonska); ako aj za účelom družobných návštev.

Avšak vstup sa povoľuje len v prípade, ak sú splnené všetky podmienky ktoré stanovuje Zákon o imigračnej kontrole.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na telefónnom čísle japonského veľvyslanectva v Bratislave na tel. čísle (02) 5980 0143.