English booking Thai booking

Víza Filipíny

Víza Filipíny

S účinnosťou od 1. augusta 2013 je doba krátkodobého pobytu vo Filipínskej republike bez potreby vstupného víza pre občanov občanov SR 30 dní.

V platnosti naďalej zostáva podmienka doby ukončenia platnosti pasu cudzieho štátneho príslušníka pri vstupe do Filipínskej republiky 6 mesiacov pred plánovaným ukončením pobytu a preukázanie sa platným spiatočným cestovným lístkom (letenka), resp. cestovným lístkom do nasledujúcej krajiny destinácie.

Požadované dokumenty pre vstup do krajiny

  • platný cestovný pas minimálne 6 mesiacov od vstupu do krajiny