English booking Thai booking

Víza Čína

Víza Čína

O vízum do Číny treba požiadať v stránkových hodinách na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva ČĽR v SR, Jančova 8, 811 02 Bratislava.

Stránkové hodiny

príjem žiadostí/výdaj víz výdaj EXPRES víz
utorok 8:30 - 11:00 15:00
štvrtok 8:30 - 11:00 15:00

Podmienky získania turistického víza do Číny

Individuálne vízum
 • Vyplnený formulár
 • 1x fotografia pasového formátu
 • Pas platný min. 6 mesiacov po návrate z krajiny a obsahujúci min. 2 voľné strany.
 • Pozývací list z Číny (Je nevyhnutný pre vystavenie viacvstupového víza!), alebo letenku, alebo rezerváciu letenky, alebo potvrdenie o zakúpení zájazdu z cestovnej kancelári

Formulár na udelenie individuálneho víza:
http://www.cinskaambasada.sk/slo/ss3/P020071106237042978422.pdf

Skupinové vízum
 • Vyplnený formulár (Na stroji a bez chyby!).
 • Pozývací list od čínskej cestovnej kancelárie.
 • Pasy a kópie všetkých pasov.

Upozornenie: Vízum sa vydáva na formulár (nie do pasu) len na 1 vstup a 1 výstup. Všetci členovia skupiny musia cestovať spoločne a mať svoj pas so sebou!

Formulár na udelenie skupinového víza:
 http://www.cinskaambasada.sk/slo/ss3/P020080422819837193854.doc

Poplatky za víza do Číny

jednovstupové 40,- euro  
dvojvstupové 60,- euro  
viacvstupové/polročné 80,- euro Vybavenie trvá jeden týždeň!
viacvstupové/ročné 125,- euro  
skupinové 35,- euro  
Rýchlostný príplatok (2. alebo 3. deň) 30,- euro Vydáva sa na 2, alebo 3 deň od 8:30 do 11:00!
Rýchlostný príplatok (EXPRES) 40,- euro Vydáva sa o 15:00 v deň zadania!

Všetky poplatky sa platia iba v hotovosti v pobočke ČSOB banky až po akceptovaní žiadosti o vízum! O platbe je potrebné priniesť potvrdenie o zaplatení a doklad „pick up form“! Originál potvrdenia o zaplatení z banky si necháva konzulárne oddelenie. V prípade potreby žiadajte ČSOB banku o vystavenie duplikátu!

Ďalšie dôležité informácie

 • Pre vystavenie pracovného víza je nutné predložiť pracovné povolenie od Úradu práce ČĽR.
 • Slovenskí občania nepotrebujú na dobu 90 dní víza do oblastí Hongkong a Macao.
 • Slovenskí občania potrebujú pre cesty do oblasti Tibet „Povolenie pre cudzincov“ od Tibetského turistického úradu. Viac informácií je k dispozícii na www.tibettour.org
 • Občania iných krajín sa musia pri žiadosti o čínske vízum v SR preukázať potvrdením o prechodnom, prípadne trvalom pobyte na území SR a musia podať žiadosť o vízum osobne.
 • Odporúčame žiadateľom, aby podávali žiadosť o vízum osobne v opačnom prípade je nutné splnomocnenie v anglickom jazyku. Notárske overenie sa nevyžaduje.
 • Komunikačným jazykom Konzulárneho odd. Veľvyslanectva ČĽR v SR je angličtina.
 • V prípade otázok kontaktujte ambasádu na tel. č.: 02/ 6280 4291 v týchto hodinách pondelok až piatok: 8:00 - 11:30 13:00 - 16:00