English booking Thai booking

Víza Austrália

Víza Austrália

Slovenskí občania majú vízovú povinnosť pri cestovaní do Austrálie. Od augusta 2005 Austrálska vláda zaviedla on-line systém podávania žiadostí o turistické vízum.

Požiadavky pre podanie on-line žiadosti o turistické víza:

  • kópia cestovného pasu platného min. 6 mesiacov po ukončení pobytu
  • 1× vyplnený formulár 48R
  • rezervácia letenky

U žiadateľov starších ako 70 rokov je nevyhnutná lekárska prehliadka u akreditovaného lekára a poistenie na celú dobu pobytu v Austrálii. Takisto pri žiadateľoch mladších ako 18 rokov je potrebné vyplniť príslušný formulár a doložiť výpis z bankového účtu alebo účtu rodiča (pri cestujúcich, ktorí si nehradia cestu sami).