English booking Thai booking

Nedoprevádzané deti

Nedoprevádzané deti

Deti vo veku od 5 do 12 rokov môžu samostatne cestovať s EVA Air. Všetky deti pod 12 rokov budú považované za mládež bez sprievodu, aj keď cestujú s iným dieťaťom vo veku do 16 rokov. Rodičia alebo poručníci musia vyplniť žiadosť, v ktorej uvedú kontaktnú osobu v odletovej aj príletovej destinácii.

Podmienky cestovania

  • Ak cesta obsahuje zastávku, ktorá presahuje 4 hodiny, musia byť rodičmi alebo poručníkmi vopred uskutočnené opatrenia pre poverenú osobu, aby vyzdvihla dieťa a počkala s ním až pokiaľ nebude dieťa pokračovať v ceste.
  • UNMR je spoplatnená služba a treba ju vyžiadať minimálne 48 hodín pred odletom