English booking Thai booking

Cestujúci s obmedzenou mobilitou

Cestujúci s obmedzenou mobilitou

Vozíčky sú dostupné na letisku pred odletom, počas letu, pri príchode a aj pri prestupoch. Ak potrebujete vozík, neváhajte o to požiadať hociktorého z našich zamestnancov. Ak je potrebné poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas letu, zdravotný MEDIF formulár (pre uľahčenie vyplňovania si môžete stiahnuť MEDIF formulár v slovenčine, ale pre získanie povolenia na prepravu je potrebná anglická verzia) overujúci spôsobilosť pasažiera zvládnuť let musí byť zaslaný do našej kancelárie a preverený naším lekárom.

EVA Air prepraví vozík zadarmo, ak bude bezpečne zložený. Avšak, musíte nahlásiť hmotnosť Vášho vozíka, keď robíte rezerváciu. Ak ste nás včas informovali, poskytneme Vám pomoc s vozíkom. Bude pre Vás zabezpečený letiskový vozík a Váš vlastný bude prepravený v batožinovom priestore. Ak máte skladateľný vozík, máte oprávnenie vziať si ho so sebou na palubu lietadla.

Typy vozíkov poskytované EVA Air

Vozík na prepravu z/do lietadla cez letiskový terminál

Pre všetkých pasažierov, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, sú schopní dostať sa bez pomoci z letiskového terminálu na palubu lietadla a chodiť po schodoch. Žiadna špeciálna starostlivosť počas letu alebo v prípade núdze im nebude poskytnutá. Táto služba je určená predovšetkým starým ľudom.

Vozík na pomoc so schodmi

Pre pasažierov, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný a sú schopní dostaviť sa na palubu, ale nemôžu samostatne zdolať schody. Na palube im nebude poskytovaná žiadna špeciálna starostlivosť počas letu. Táto služba je určená starým ľudom.

Vozík na pomoc s dostavením sa na palubu

Pre pasažierov, ktorí sú úplne imobilní, majú zlomenú nohu alebo sú inak permanentne postihnutí či paralyzovaní. Od takýchto pasažierov sa vyžaduje, aby informovali poverenú osobu počas rezervácie, či budú cestovať sami alebo v sprievode inej osoby.

Vozík na palube

Všetci hore uvedení pasažieri môžu požiadať o vozík na palube lietadla, ak majú zdravotný dôvod na takúto žiadosť.