English booking Thai booking

Športové vybavenie

Športové vybavenie

Lyže

Akceptujeme športové náradie na snehové/vodné lyžovanie, ak obsahuje:

  • 1 pár lyží a 1 pár palíc, alebo
  • 1 snowboard a 1 pár topánok, alebo
  • 1 pár štandardných vodných lyží alebo jednu slalomovú vodnú lyžu

Aby sme zabránili poškodeniu Vášho vybavenia a batožiny ostatných cestujúcich, lyže musia byť dôkladne zabalené predtým ako budú akceptované do batožinového priestoru.

Manipulácia

Prosíme Vás, aby ste pri rezervácii informovali niektorého z našich rezervačných agentov o počte kusov vybavenia, rozmeroch každého kusu a celkovej váhe všetkého Vášho vybavenia. Všetky požiadavky musia byť vybavené viac ako 24 hodín pred odletom.

Poplatok za prevoz

Vybavenie bude spoplatnené ako 3 kg nadváhy do danej destinácie.

Bicykel

Akceptujeme 1 nemotorový cestný/pretekársky bicykel s jedným sedadlom.

Manipulácia

Bicykle môžu byť problematické kvôli svojim rozmerom a z toho dôvodu musia byť odsúhlasené ešte počas rezervácie. Počas prepravy nemusia byť špeciálne zabalené, ale odporúča sa otočiť volant o 90 stupňov a zafixovať ho v tejto polohe kvôli ochrane ostatnej batožiny. Pedále musia byť sklopené alebo odmontované.

Poplatok za prevoz

Bicykel je zahrnutý v povolenom hmotnostnom limite, ak ho však prekročíte, poplatok za každý kg nadváhy musí byť uhradený.

Výbava na potápanie

Výbava na potápanie je akceptovaná pri check-ine do batožinového priestoru lietadla, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Vzduchové alebo kyslíkové bomby sú prázdne, čo bude musieť pasažier pri check-ine dokázať. Motorom poháňané zariadenia na napĺňanie kyslíkových bômb nebudú akceptované.
  • 1 kus výstroja na potápanie sa skladá z jednej prázdnej kyslíkovej bomby, jedného regulačného zariadenia na potápanie, jedného merača tlaku, jednej potápacej masky, dvoch plutiev, jednej dýchacej trubičky a jednej bezpečnostnej vesty. Ak nedodržíte počet dovolených komponentov, môže byť prevoz Vášho výstroja odmietnutý.

 Za prevoz výstroja na potápanie sa neplatí, je zahrnutý v hmotnostnom limite. Ak limit prekročíte, platíte nadváhu za každý kilogram.

Windsurfing a surfboarding

Windsurfingové vybavenie, ktoré pozostáva z jednej dosky na surfovanie, jedného sťažňa, dreveného stožiara a plachty, bude akceptované pri check-ine do batožinového priestoru, ak ste informovali niekoho z nášho personálu pri rezervácii.

Manipulácia

Ak nepresahuje vybavenie povolené veľkostné alebo hmotnostné rozmery, bude s ním narábané ako s ostatnou batožinou, avšak musíte nahlásiť obsah, počet kusov, rozmery každého kusu a celkovú hmotnosť Vášho vybavenia.

Poplatky

Windsurfingové a surfingové vybavenie, ak doska nepresahuje 277 cm, bude spoplatnené ako 5 kg nadváhy do danej destinácie. Ak doska presahuje 277 cm, bude spoplatnené ako 8 kg nadváhy do príslušnej destinácie.