English booking Thai booking

Príručná batožina

Príručná batožina

Príručná batožina je dovolená na palube lietadla iba ak je bezpečne uložená v zatvorenej skrinke nad sedadlami alebo pod Vaším sedadlom. Pasažieri tried Royal Laurel/Premium Laurel/ Business Class si môžu so sebou zobrať dve príručné batožiny. Každá príručná batožina musí vážiť najviac 7 kg/15 lb a musí mať rozmer 56 xm x 36 cm x 23 cm. Pasažieri tried Premium Economy/Economy Class si môžu so sebou zobrať jednu príručnú batožinu s váhou 7 kg/15 lb. alebo menej a nie väčšiu ako 56 cm x  36 cm x 23 cm. Toto maximum je ale závislé na type lietadiel prepravcov. Ak je príručná batožina priťažká alebo priveľká, bude skontrolovaná a prepravená v batožinovom priestore alebo nebude prepravená.

Dovolené príručné predmety

Okrem príručnej batožiny si môže každý pasažier bez ďalších poplatkov priniesť nasledujúce predmety s rozmerom 40 cm x 30 cm x 10 cm alebo s maximálnym lineárnym rozmerom 80cm:

 • Osobný počítač alebo peňaženku alebo malý ruksak alebo kufor alebo fotoaparát alebo dáždnik alebo obmedzený počet tovaru z duty-free zóny.
 • Primerané množstvo oblečenia napr. kabát, klobúk, šatku, nákupnú tašku jedlo alebo pitie a ďalšie osobné veci.

Dovolené špeciálne predmety na palube

 • Jeden detský košík alebo plne-skladací detský kočík alebo detskú sedačku do auta.
 • Detské jedlo na konzumáciu počas letu a jednu tašku s predmetmi pre deti.
 • Vozík/ barle/ strojček/ hocijaké zariadenie na uľahčenie pohybu, ktoré je potrebné pre hendikepovanú osobu.
 • Lieky/zdravotné zariadenie alebo zásoby.
 • Krehké predmety: Kvôli bezpečnosti, neodbalené sklené predmety ako napríklad obrazovky, vázy alebo obrazy s rámom nie sú povolené prevážať v kabíne lietadla.
 • Sochy/ urny.
 • Cenné predmety
 • Hudobný nástroj: Žiadna batožina v kabíne nemôže byť vyššia ako zadné sedadlo, okrem hudobných nástrojov. Avšak, hudobné nástroje nesmú zavadzať výhľadu ostatných pasažierov ani núdzovým znameniam.
 • Objemná batožina

Vyžaduje sa, aby pasažieri dodržiavali nasledujúce pokyny

 • Tekutiny, krémy, pasty, aerosóly, jedlo atď. nesmú prekročiť maximálny objem 100ml v jednom obale a musia byť prenášané spolu v priesvitnom plastikovom vrecúšku s maximálnym objemom 1 liter so zipsom navrchu. Táto plastiková taška musí byť zatvorená a odstránená z ručnej batožiny počas bezpečnostnej kontroly na letisku.
 • Každý pasažier môže mať v ručnej batožine iba jednu takúto tašku, ktorá neprekročí objem 1 liter. Táto plastiková taška slúži ako odmerka, a môže byť otvorená po bezpečnostnej kontrole.
 • Lieky, detské jedlo a špeciálna výživa (lekárom predpísané jedlo), ktoré sú potrebné na palube počas letu môžu byť prenášané mimo plastikovej tašky. Preto musia mať pasažieri lekárske potvrdenie alebo predpis vystavený na ich meno ku všetkým takýmto liekom a produktom.
 • Na produkty zakúpené v rámci tranzitných zón (po kontrole leteniek) sa nevzťahujú kvantitatívne obmedzenia. Takéto produkty sú balené do špeciálnych tašiek a utesnené. Nesmú byť otvorené počas celej cesty. Jasne viditeľný účet musí ukazovať miesto a čas nákupu.
 • Od pasažierov sa vyžaduje, aby si doma pred letom pripravili plastikovú tašku s tekutinami presne podľa opísaných predpisov, kvôli urýchleniu prepravy.