English booking Thai booking

Preprava zvierat

Preprava zvierat

Preprava zvierat na palube EVA Air je prísne zakázaná. Zvieratá sa prevážajú v batožinovom priestore.

Prevoz zvierat je povolený iba v prípade, ak sú prepravované v klietkach, ktoré spĺňajú tieto kritéria:

  • Dierkované a odolné voči pazúrom.
  • Zostrojené tak, že nie je možnosť úniku, zranenia zvieraťa, či spôsobenia škody.
  • Navrhnuté na prenos, zabezpečujúce starostlivosť a pohodlie.
  • Musí byť možné kŕmiť a umývať zvieratá.
  • Musí mať viac ako jeden ventilačný otvor pričom musí byť ľahko rozpoznateľné, že klietka slúži na prepravu zvierat.
  • Byť vystlaná absorbčným materiálom, ktorý pokrýva celý spodok klietky.
  • Musí vyhovovať rozmerom zvieraťa ako šírkou, tak aj dĺžkou.

Okrem horeuvedených kritérií musí byť klietka tak veľká, aby umožnila zvieraťu sa pohodlne postaviť a ľahnúť si. Dostatok vody a jedla s návodom na kŕmenie sú nevyhnutné na prepravu. Návod musí byť pripevnený na klietke a ľahko čitateľný. Je zakázané prepravovať viac ako dve dospelé zvieratá nad 14 kilogramov v jednej klietke. Pre ich ochranu a komfort, zvieratá ktoré presahujú túto hranicu, musia cestovať individuálne. Maximálne tri zvieratá, ktoré majú menej ako 6 mesiacov a sú rovnakej rasy sa smú prepravovať v jednej klietke.

Povinné poplatky
  • Vaše zvieratká a ich klietky alebo prepravky, budú započítané ako batožina navyše a započítaná do vašej povolenej batožiny.
  • Psy pre slepcov alebo nepočujúcich budú prepravené zadarmo bez váhových obmedzení, ak sprevádzajú pasažierov, ktorý sú od nich závislí.