English booking Thai booking

Preprava zbraní

Preprava zbraní

Strelné zbrane

iba ak sú určené na šport ako napríklad cieľová pištoľ, puška alebo iná zbraň na safari.

Pasažieri môžu prepravovať takéto predmety, ak sú prijaté ako batožina počas check-inu a smú byť prepravované výhradne v batožinovom priestore lietadla. Nasledovné podmienky musia byť splnené, aby boli strelné zbrane akceptované na transport:

  • Zbraň nesmie byť nabitá
  • Ak je to možné, zbraň musí byť rozmontovaná a uložená v bezpečnom nárazu vzdornom obale
  • Náboje sú iba na športové použitie

Náboje

Všetky náboje (strelivo) musia byť prepravované v batožinovom priestore lietadla a akceptované počas check-inu. Iba náboje malého kalibru na športové účely budú prepravené; všetky výbušné alebo zápalné náboje sú úplne zakázané prepravovať vo vzduchu. Nasledovné podmienky musia byť splnené, aby boli náboje prijaté na transport:

  • Náboje musia byť na lovecké alebo športové účely, musia byť klasifikované ako bezpečné náboje a nesmú prekročiť hmotnosť 5 kg na pasažiera (vrátane krabice, v ktorej sú prepravované)
  • Ak ide o skupinu lovcov alebo športovcov, takisto sa uplatňuje hmotnostný limit 5 kg na pasažiera a všetky horeuvedené podmienky musia byť splnené. Náboje každého člena skupiny musia byť zabalené zvlášť!
  • Náboje musia byť zabalené v pevnom kontajneri (alebo krabici) z dreva, kovu alebo drevotrieskových dosiek, pričom musia byť zabezpečené proti pohybu a voľné miesta v kontajneri alebo krabici musia byť vyplnené látkovým materiálom.
  • Prijatie nábojov pri letoch s viacerými spoločnosťami musí byť vopred dohodnuté so všetkými zúčastnenými prepravcami
  • Poznámka: Všetky výbušniny, okrem športových a loveckých nábojov klasifikovaných ako bezpečné náboje, sú zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje na ohňostroj, bengálsky oheň, svetelné rakety, výbušné žabky, výbušné hračky atď. (takéto predmety budú prepravené ako neodprevádzaná batožina a postará sa o ne nákladná sekcia spoločnosti)
Manipulácia so zbraňami
  • Miestna rezervačná kancelária musí oznámiť obsah, množstvo zbraní aj nábojov, rozmery každého kusa a celkovú hmotnosť. Žiadosť o prepravu s týmito detailmi musí byť podaná najmenej 48 hodín pred odletom lietadla.
Poplatok za prepravu zbraní
  • Preprava zbraní je započítavaná do povoleného hmotnostného limitu. V prípade, že je limit prekročený, platí sa štandardný poplatok za nadváhu.