English booking Thai booking

Zlatá karta

Zlatá karta

  • Držiteľom zlatej karty sa môžete stať po prelietaní 80 467,20 km (50 000 míľ) v priebehu 12 mesiacov alebo po absolvovaní 50 a viac letov s EVA Air v priebehu 12 mesiacov
  • Zlatá karta je platná 2 roky a môže byť obnovená v prípade, ak držiteľ karty prelieta minimálne 128 747,52 km (80 000 míľ) alebo absolvoval 80 a viac letov s EVA Air počas platnosti zlatej karty

Výhody zlatej karty

  • EVA VIP lounge v Taiwane a na ďalších medzinárodných letiskách
  • Prednostné miesto na čakacom liste v prípade plne obsadených letov
  • Navýšenie povolenej hmotnosti batožiny
  • Špeciálne označenie Vašej batožiny pre promptné naloženie a vyloženie
  • Držitelia zlatej karty môžu získať až 50% bonus na prelietaných kilometroch počas letov v ich mesiaci narodenia